16. lokakuun 2015

CV Saynur Soramies

cv_saynur

Curriculum vitae Saynur Soramies

KOULUTUS

 • Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK, Hamk 08 / 2019 – jatkuu

 

 • Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet perusopinnot (25 OP), Itä-Suomen yliopisto 2013-2015*   kulttuuritausta ja terveyskäytännöt
  *   maahanmuuttajien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tekijöiden analysointi
  *   tieteelliseen tietoon pohjautuvaa tietämystä terveyden ja hyvinvoinnin kietoutumasta monikulttuurisuuteen
  *   ruoka ja kulttuuri
  *   kielellinen vuorovaikutus terveydenhuollossa

 

 

 • Psykoterapian erikoistumisopinnot (30 OP), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki 2012-2013

 

 • Sairaanhoitajan tutkinto, saksalainen tutkinto 1993-1997, laillistettu Suomessa v.2004, päivitetty Amk-tasolle Suomessa 2019.

 

 • Teologian kandidaatin tutkinto Saksassa, sisältää pedagogisen koulutuksen ja pätevyyden 1989-1993

 

 

TYÖKOKEMUS 

 • Luennoitsija ja kouluttaja    01 / 2015 – jatkuu

Valmistan ja pidän työni ohella eri pituisia luentoja ja koulutuksia ympäri Suomea. Käytän tavallisesti PowerPoint esitystä.
Teen yhteistyötä eri sairaanhoitopiirien ja tahojen kanssa (mm. TAYS, OYS, HUS, Fimlab, Nordlab, Pirkanmaan Hoitokoti, kuntoutuskeskuksia, Farmasian oppimiskeskus, FCG).

 

Aiheita, joista pidän luentoja ja koulutuksia ovat mm.:

–  Maahanmuuttaja potilaan kohtaaminen osastolla

–  Terveys ja sairaus Lähi-idän kulttuureissa

–  Tulkin käyttö terveydenhuollossa

–  Neuvonta, ohjaus ja tiedottaminen

–  Maahanmuuttaja kollegana

–  Maahanmuuttaja laboratorion asiakkaana

–  Monikulttuurinen hoitotyö päivystyksessä

–  Perheen ja yhteisön vaikutus lisääntymis- ja seksuaaliterveysasioihin Lähi-idän kulttuureissa

–  Maahanmuuttaja potilaan hyvä ja turvallinen lääkehoito

–  Kuolema ja kuolevaan suhtautuminen Lähi-idän kulttuureissa

–  Tietopaketti suomalaisesta terveysjärjestelmästä ja sairaalakulttuurista maahanmuuttajille

–  Maahanmuuttajien kohtaaminen apteekissa

–  Räätälöityä luentoja asiakkaan toivon mukaan

 

 

 •   Monikulttuurisuusvastaava Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Pshp) 01/2019 – 04/2020

Työtehtäviini kuului muun muassa kehittämämme Tays:n eri toimialueiden monikulttuurisuusvastaavien verkoston koordinointi, aloittamani maahanmuuttaja sairaanhoitajien tapaamisen koordinointi ja monikulttuurisuusraati toiminnan koordinointi. Muita toimintoja, joissa olen ollut myös päävastuussa tai mukana koordinoimassa ovat olleet mm.: Tays:n kieliavustajien toiminta, intranetiin monikulttuurisuus osion kehittäminen, erilaisten hankkeiden ohjausryhmän jäsenyys.

 

 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edustaja Tamk:in MATEAS – hankkeessa 01 / 2017 – 01/2020

MATEAS –Maahanmuuttajat terveyspalveluiden asiakkaina – hankkeen tavoitteena on tehdä suomalaiset terveyspalvelut ja näitä tukevat järjestötoimijat läpinäkyviksi ja saavutettavaksi kolmansista maista tulleille maahanmuuttajille. Hankkeessa kehitettävien toimintojen avulla helpotetaan maahanmuuttajien asioimista terveyspalveluiden asiakkaina.

 

MATEAS –hankkeen toiminnot:

* Luoda perehdytysmalli suomalaisista terveyspalveluista maahanmuuttajille

* Tukimateriaalia perehdytykseen

* Monikulttuurisuus koulutusta ja sen kehittämistä terveydenhuollon ammattilaisille sekä kolmannen sektorin toimijoille

* Projektiorganisaatioiden asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen ja selkiyttäminen maahanmuuttajille

* Hankkeessa kehitettyjen toimintamallien ja materiaalien levittäminen

 

 

 • Projektityöntekijä   ”monikulttuuristen potilaiden hoidon kehittäminen Pshp:ssä” – hanke 01/2016 – 12/2016               

Tehtäviini kuului mm.:   

*  Maahanmuuttajien neuvontapalvelun tarpeen arviointi sekä palvelun kehittäminen

*   Kutsujen, ohjaus- ja neuvontamateriaalin ymmärrettävyyden tarkistaminen maahanmuuttajien näkökulmasta

*  ”Monikulttuurisuus” – laatikon ideoiminen ja kehittäminen Pshp:n intraan

* Henkilöstön osaamisen kehittäminen maahanmuuttajien kohtaamiseen sekä hoidon erityspiirteisiin. Henkilöstön tarpeet ja olemassa oleva tieto kartoitettiin kyselyllä. Suunnittelin ja vedin    tämän vuoden aikana kaksi koulutuspäivää henkilökunnalle, jossa käsiteltiin monikulttuurisuuteen liittyviä aiheita

*  Sairaanhoitajaopiskelijoille asiantuntijapuheiden pitäminen monikulttuurisuudesta terveydenhuollossa

* Sairaanhoitopiirin tulkkipalvelun toiminnan arviointi ja kehittäminen. Tays:n sisäisen kieliavustajien toiminnan   uudistaminen, kieliavustajille tarkoitetun sopimuksen laatiminen, tulkkaamista sairaalassa käsittelevän koulutusiltapäivän suunnitteleminen ja vetäminen kieliavustajille

* Sairaanhoitopiirin palveluksessa olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kartoittaminen ja ”sisäisen konsultaation” mallin kehittäminen. Lisäksi järjestin maahanmuuttajahoitajille tapaamisen vertaistuen rakentamiseksi

 

 

 •  Kotoutumisryhmien vetäminen setlementti-yhdistyksen Didar-hankkeessa 2014

 Tehtäviini kuului mm.:

*  ryhmän sisältöjen suunnittelu

*  ryhmän mainostaminen ja asiakkaiden hankinta

*  ryhmän ohjaus ja kokonaisvastuu ryhmän toiminnasta

*  sairaalaympäristön esittely ryhmän naisille

 

 

 • Sairaanhoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri TAYS, Tampere. Gastroenterologian osasto 10/2008 – 04/2020

 

 • Sairaanhoitaja Vanhainkoti Altenpflegeheim A.Nieden Haus, Bad Rappenau (Saksa) 11/1999-04/2002
 •  Sairaanhoitaja kotisairaanhoito Sozialstation, Schriesheim (Saksa)  05/1999-11/1999
 •  Sairaanhoitaja kirurginen osasto Krankenhaus Salem, Heidelberg (Saksa) 07/1997-04/1999

 

Kielitaito

Saksa äidinkieli
Turkki äidinkieli
Suomi erinomainen
Englanti hyvä

 

Henkilökohtaiset tiedot ja harrastukset

Olen syntynyt 8.8.1970 Reutlingenissa, Saksassa. Minulla on sekä Turkin että Suomen kansalaisuus.
Vapaa-ajallani luen mielelläni eri kielillä, virkkaan, opiskelen ja vietän aikaa perheeni ja muiden ihmisten kanssa.

 

Perhe

Perheeseeni kuuluu mieheni lisäksi neljä lasta