15. lokakuun 2015

Kommunikaatio, vuorovaikutus ja tulkin käyttö sote-palveluissa

IMG_20220223_115309

Kommunikaatio ja vuorovaikutustaidot korostuvat, kun asiakkaana sosiaali- ja terveyspalveluissa on eri kieltä puhuva henkilö. Kommunikaatio on keskeistä esimerkiksi alkukartoituksessa, asioiden selvittämisessä, ohjauksessa ja jatko-ohjeiden antamisessa. Kommunikaation on onnistuttava, jotta hoito tai palvelu tuovat toivottua tulosta. Potilasturvallisuuden ja ammattilaisen oikeusturvan kannalta onnistunut kommunikaatio on erittäin tärkeä.
Kieliongelmat voivat vaikuttaa hoitomyöntyvyyteen, altistaa väärälle diagnoosille, aiheuttaa vajaa- tai ylihoitoisuutta ja pahimmillaan johtaa täysin väärän hoidon antamiseen. Tutkimuksien mukaan yksi tehokas keino välttää väärinkäsityksiä on asioimistulkin käyttö. Tulkin kanssa työskenteleminen helpottaa ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutusta sekä turvaa oikean tiedon välittämisen.
Asioimistulkkaus vähentää kielitaidottoman potilaan riskiä jäädä ilman palveluita. Asioimistulkin käyttö mahdollistaa ammattilaisille työhön keskittymisen, vähentää virhetulkintoja ja palveluun liittyviä ongelmia, sekä mahdollistaa laadukkaan keskustelun diagnoosista hoitoon ja muihin palveluihin.
Kielellisen vuorovaikutuksen rinnalla on olemassa kehollinen vuorovaikutus. Kehollisesta vuorovaikutuksesta voi käyttää myös ilmaisua sanaton viestintä tai ei-kielellinen viestintä. Mitä vähemmän vieraskielinen osaa suomen kieltä ja kulttuuria, sitä enemmän hän tarkkailee ammattilaista ja ”tulkitsee” hänen käyttäytymistänsä oman kulttuurin silmälasien läpi. Monissa kulttuureissa vain pieni osa informaatiosta ilmaistaan kielellisesti ja ei-kielellinen viestintä on tärkeä osa kommunikaatiota.
Kurssin tavoite on tukea ammattilaisten asiakaskeskeistä lähestymistapa. Käymme tässä koulutuksessa läpi, kommunikaatioon liittyviä seikkoja ja osallistujat saavat konkreettisia vinkkejä onnistuneeseen kommunikaatioon. Kurssissa mietitään, miksi ja milloin on hyvä käyttää tulkkipalveluita, ja kurssilaiset oppivat miten toimija tulkin kanssa.

 

“Voin hyödyntää koulutuksen antia konkreettisesti  omassa työssäni”

“Sain hyviä käytännön vinkkejä asiakastilanteisiin ja myös uutta näkökulmaa”

KIITOS PALAUTTEISTA!

Ota yhteyttä, kysy lisää ja tilaa koulutusta tästä aiheesta!