16. lokakuun 2015

Maahanmuuttaja laboratorion asiakkaana

IMG_20220513_130418_HDR

Bioanalyytikon työ eroaa monella tavalla kätilön tai sairaanhoitajan työstä. Normaalityöskentely on lyhytkestoista ja nopeatempoista. Asiakkaan kohtaaminen on ainutkertainen ja näytteenotto noudattaa kaavamaista tapahtumakulkua. Asiakkaan ohjauksella ja valmistautumisella on iso merkitys.

Tässä koulutuksessa käydään läpi eri kulttuureista tulevan laboratorioasiakkaan kohtaamiseen liittyviä seikkoja. Tavoite on lisätä bioanalyytikkojen tietämystä eri kulttuureista, jotta heillä olisi helpompaa toimia maahanmuuttaja-asiakkaan kanssa. Samalla annetaan konkreettisia vinkkejä käytännön työhön.

Aiheita, joista voi muodostaa koulutuspaketin ovat mm. kommunikaatio ja vuorovaikutus (sanallinen ja sanaton viestintä), sukupuoliroolit, yhteisölliset kulttuurit vs. yksilölliset kulttuurit, terveys- ja sairauskäsitykset, aikakäsitys, uskonnon vaikutus, haasteet tietyissä näytteenottotilanteissa (virtsa-, huumevirtsa-, uloste- ja gynekologiset näytteet), ammattilaisen rooli, traumatisoitunut maahanmuuttaja-asiakas ja kulttuurin vaikutus odotuksiin palveluista.

 

Monikulttuurisia asiakkaita käy näytteenotossa päivittäin/viikottain. Tämä oli todella hyvä luento ajatellen heidän kohtaamistaan, erityispiirteitään jne.”

“Hyviä konkreettisia esimerkkejä. Kaikille näytteenotossa pitäisi saada tämä koulutus!”

KIITOS PALAUTTEISTA!

Ota yhteyttä, kysy lisää ja tilaa koulutusta tästä aiheesta!