6. marraskuun 2015

Monikulttuurinen hoitotyö päivystyksessä ja ensihoidossa

ambulance-970037_640-2

Hoitoon kohdistuvat vaatimukset kasvavat silloin, kun ammattilainen kohtaa äkillisesti sairastuneen tai onnettomuuteen joutuneen maahanmuuttajan päivystyksessä tai ensihoidossa. Tässä koulutuksessa keskitytään päivystyshoidon ja ensihoidon erityispiirteisiin ja niiden synnyttämiin haasteisiin, kun potilaana on maahanmuuttaja.

 
Kurssissa perehdytetään mm. sanalliseen ja sanattomaan kommunikaatioon, kulttuurisiin eroihin kivun kokemisessa ja kivun ilmaisemisessa, sukupuolinormeihin, häpeällisiin puheenaiheisiin ja yhteisöllisyyden ilmenemiseen hätätilanteissa.

Ota yhteyttä, kysy lisää ja tilaa koulutusta tästä aiheesta!