6. marraskuun 2015

Monikulttuurinen hoitotyö päivystyksessä ja ensihoidossa

 

 

2016-06-20 10.54.04

Hoitoon kohdistuvat vaatimukset kasvavat silloin, kun ammattilainen kohtaa äkillisesti sairastuneen tai onnettomuuteen joutuneen maahanmuuttajan päivystyksessä tai ensihoidossa. Tässä koulutuksessa keskitytään päivystyshoidon ja ensihoidon erityispiirteisiin ja niiden synnyttämiin haasteisiin, kun potilaana on maahanmuuttaja.
Kurssissa perehdytetään mm. sanalliseen ja sanattomaan kommunikaatioon, kulttuurisiin eroihin kivun kokemisessa ja kivun ilmaisemisessa, sukupuolinormeihin, häpeällisiin puheenaiheisiin ja yhteisöllisyyden ilmenemiseen hätätilanteissa.

 

“Kaunis kiitos kouluttajalle. Kokemuksellinen näkökulma koulutusaiheeseen elävöitti ja konkretisoi hienolla tavalla koulutusteemaa. Kouluttaja myös hyvin kannusti koulutettavia yhteiseen keskusteluun, antoi keskustelulle hyvin tilaa.”

“Kouluttajalle ja koulutuksen sisällölle erityiset kiitokset. Mielenkiinto pysyi hyvin yllä kaikki 3 tuntia ja aika kului ihan liian nopeasti. Tämän tasoisesta koulutuksesta jää paljon asioita mieleen ja erityisen hyvä mieli.”

KIITOS PALAUTTEISTA!

Ota yhteyttä, kysy lisää ja tilaa koulutusta tästä aiheesta!