16. lokakuun 2015

CV Saynur Soramies

cv_saynur

Curriculum vitae Saynur Soramies

KOULUTUS

 

 • Monikulttuuristuva työympäristö, ylempi AMK (5 OP), Savonia 10 / 20 – 06/2021

Keskityn opinnoissa monikulttuuristuvien ja monimuotoistuvien työympäristöjen johtamiseen ja maahanmuuttajien kotouttamiseen ja kotoutumiseen liittyviin erityiskysymyksiin.

*  Moninaisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyvät käsitteet ja yhteydet
*  Suomi maahanmuuton kohdemaana
*  Maahanmuuttajien kotouttaminen ja kotiutuminen

*  Kulttuuriin sopeutumisen käyrät ja transkulturaatioon vaikuttavat tekijä
*  Kulttuuriset erot työyhteisöjen kommunikoinnissa
*  Moninaisuusosaamisen kehittäminen
*  Monikulttuuristen työympäristöjen johtamisen erityiskysymykset

 

 • Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK (90 OP), Hamk 08 / 2019 – 02/2021

Olin ensimmäinen henkilö, joka on kehittänyt Suomeen terveydenhuollossa toimivan monikulttuurisuuskoordinaattorin työnkuvan.

*   Muuttuva toimintaympäristö
*   Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä
*  Johtaminen ja tulevaisuuden työelämätaidot
*  Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

 

 • Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet perusopinnot (25 OP), Itä-Suomen yliopisto 2013-2015.

*   Kulttuuritausta ja terveyskäytännöt
*   Maahanmuuttajien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tekijöiden analysointi
*   Tieteelliseen tietoon pohjautuvaa tietämystä terveyden ja hyvinvoinnin kietoutumasta monikulttuurisuuteen
*   Kielellinen vuorovaikutus terveydenhuollossa

 

 • Psykoterapian erikoistumisopinnot (30 OP), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki 2012-2013

 

 • Sairaanhoitajan tutkinto, saksalainen tutkinto 1993-1997, laillistettu Suomessa v.2004, päivitetty Amk-tasolle Suomessa 2019.

 

 • Teologian kandidaatin tutkinto Saksassa, sisältää pedagogisen koulutuksen ja pätevyyden 1989-1993

 

 

TYÖKOKEMUS 

 • Luennoitsija ja kouluttaja    01 / 2015 – jatkuu

Valmistan ja pidän eri pituisia luentoja ja koulutuksia ympäri Suomea. Käytän tavallisesti PowerPoint esitystä.
Teen yhteistyötä eri tahojen kanssa (mm. TAYS, OYS, HUS, TYKS, Fimlab, Nordlab, TEHY, Professio, Sanofi, Dansac & Hollister, Denstal, Pirkanmaan Hoitokoti, kuntoutuskeskus Apila, eri erikoislääkärien koulutuspäivät, Mielenterveyshoitoalan Liitto, Terveydenhuollon sihteerit ry, Pudasjärven kunta, Sairaalahuolto Pshp, Farmasian oppimiskeskus, FCG, erilaiset hankkeet).

Olen saanut osallistujilta aina erittäin hyvää palautetta. Koulutusjärjestäjä Professio oy:ssä pitämissäni koulutuksissa osallistujilta saamani arvosana on 5/5!

 

Aiheita, joista pidän luentoja ja koulutuksia ovat mm.:

–  Maahanmuuttaja potilaan kohtaaminen vuodeosastolla

–  Terveys ja sairaus Lähi-idän kulttuureissa

–  Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa, perheneuvolassa ja sosiaalipalveluissa

–  Nuorten kulttuuritaustan vaikutus integraatioon työelämään ja yhteiskuntaan

–  Tulkin käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa

–  Neuvonnan, ohjauksen ja tiedottamisen tärkeys eri kulttuureista lähtöisin oleville henkilöille

–  Maahanmuuttaja kollegana

–  Maahanmuuttaja työyhteisössä (koulutus esimiehille)

–  Maahanmuuttaja laboratorion asiakkaana

–  Monikulttuurinen hoitotyö päivystyksessä

–  Perheen ja yhteisön vaikutus lisääntymis- ja seksuaaliterveysasioihin Lähi-idän kulttuureissa

–  Maahanmuuttaja potilaan hyvä ja turvallinen lääkehoito

–  Kuolema ja kuolevaan suhtautuminen Lähi-idän kulttuureissa

–  Tietopaketti suomalaisesta terveysjärjestelmästä ja sairaalakulttuurista maahanmuuttajille

–  Maahanmuuttajien kohtaaminen apteekissa

–  Räätälöityä luentoja asiakkaan toivon mukaan!

 

 

 •   Monikulttuurisuuskoordinaattori Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Pshp) 01/2016 – 04/2020

Monikulttuurisuuskoordinaattorina vastasin Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä monikulttuurisuuteen liittyvistä asioista. Olen kehittänyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä monta monikulttuurisuuteen liittyvää toimintaa. Olin merkittävässä roolissa edistämässä ja kehittämässä maahanmuuttajien tutustuttamista suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään ja sairaalakulttuuriin.  Työtehtäviini kuului muun muassa Tays:n eri toimialueiden monikulttuurisuusvastaavien verkoston koordinointi, maahanmuuttaja sairaanhoitajien tapaamisen koordinointi ja monikulttuurisuusraati toiminnan koordinointi. Muita toimintoja, joissa olen ollut myös päävastuussa tai mukana koordinoimassa ovat olleet mm.: Tays:n kieliavustajien toiminta, intranetiin monikulttuurisuus osion kehittäminen, erilaisten hankkeiden ohjausryhmän jäsenyys.

 

 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edustaja Tamk:in MATEAS – hankkeessa 01 / 2017 – 01/2020

MATEAS –Maahanmuuttajat terveyspalveluiden asiakkaina – hankkeen tavoitteena on tehdä suomalaiset terveyspalvelut ja näitä tukevat järjestötoimijat läpinäkyviksi ja saavutettavaksi kolmansista maista tulleille maahanmuuttajille. Hankkeessa kehitettävien toimintojen avulla helpotetaan maahanmuuttajien asioimista terveyspalveluiden asiakkaina.

 

MATEAS –hankkeen toiminnot:

* Luoda perehdytysmalli suomalaisista terveyspalveluista maahanmuuttajille

* Tukimateriaalia perehdytykseen

* Monikulttuurisuus koulutusta ja sen kehittämistä terveydenhuollon ammattilaisille sekä kolmannen sektorin toimijoille

* Projektiorganisaatioiden asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen ja selkiyttäminen maahanmuuttajille

* Hankkeessa kehitettyjen toimintamallien ja materiaalien levittäminen

 

 

 • Projektityöntekijä   ”monikulttuuristen potilaiden hoidon kehittäminen Pshp:ssä” – hanke 01/2016 – 12/2016               

Tehtäviini kuului mm.:   

*  Maahanmuuttajien neuvontapalvelun tarpeen arviointi sekä palvelun kehittäminen

*   Kutsujen, ohjaus- ja neuvontamateriaalin ymmärrettävyyden tarkistaminen maahanmuuttajien näkökulmasta

*  ”Monikulttuurisuus” – laatikon ideoiminen ja kehittäminen Pshp:n intraan

* Henkilöstön osaamisen kehittäminen maahanmuuttajien kohtaamiseen sekä hoidon erityspiirteisiin. Henkilöstön tarpeet ja olemassa oleva tieto kartoitettiin kyselyllä. Suunnittelin ja vedin    tämän vuoden aikana kaksi koulutuspäivää henkilökunnalle, jossa käsiteltiin monikulttuurisuuteen liittyviä aiheita

*  Sairaanhoitajaopiskelijoille asiantuntijapuheiden pitäminen monikulttuurisuudesta terveydenhuollossa

* Sairaanhoitopiirin tulkkipalvelun toiminnan arviointi ja kehittäminen. Tays:n sisäisen kieliavustajien toiminnan   uudistaminen, kieliavustajille tarkoitetun sopimuksen laatiminen, tulkkaamista sairaalassa käsittelevän koulutusiltapäivän suunnitteleminen ja vetäminen kieliavustajille

* Sairaanhoitopiirin palveluksessa olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kartoittaminen ja ”sisäisen konsultaation” mallin kehittäminen. Lisäksi järjestin maahanmuuttajahoitajille tapaamisen vertaistuen rakentamiseksi

 

 

 •  Kotoutumisryhmien vetäminen setlementti-yhdistyksen Didar-hankkeessa 2014

 Tehtäviini kuului mm.:

*  ryhmän sisältöjen suunnittelu

*  ryhmän mainostaminen ja asiakkaiden hankinta

*  ryhmän ohjaus ja kokonaisvastuu ryhmän toiminnasta

*  sairaalaympäristön esittely ryhmän naisille

 

 

 • Sairaanhoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri TAYS, Tampere. Gastroenterologian osasto 10/2008 – 04/2020

 

 • Sairaanhoitaja Vanhainkoti Altenpflegeheim A.Nieden Haus, Bad Rappenau (Saksa) 11/1999-04/2002
 •  Sairaanhoitaja kotisairaanhoito Sozialstation, Schriesheim (Saksa)  05/1999-11/1999
 •  Sairaanhoitaja kirurginen osasto Krankenhaus Salem, Heidelberg (Saksa) 07/1997-04/1999

 

Luottamustehtävät

 • Opin portailta työelämään Satakunnassa -hankeen ohjausryhmän jäsen. Hanke tukee maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden opintoja ja siirtymää työelämään. Hankkeella vahvistetaan myös työelämän edustajien monikulttuurisuus- ja ohjausosaamista.
 • Seurakunnan naistyön johtoryhmän jäsen.

 

Kielitaito

Saksa äidinkieli
Turkki äidinkieli
Suomi erinomainen
Englanti hyvä

 

Henkilökohtaiset tiedot ja harrastukset

Olen syntynyt Saksassa. Minulla on sekä Turkin että Suomen kansalaisuus.
Vapaa-ajallani luen mielelläni eri kielillä, virkkaan, opiskelen ja vietän aikaa perheeni ja muiden ihmisten kanssa.

 

Perhe

Perheeseeni kuuluu mieheni lisäksi neljä lasta.