15. lokakuun 2015

Maahanmuuttajien kohtaaminen sote-alalla

social-networks-912808_640

Suomessa on korkealaatuisia sosiaali- ja terveyspalveluita ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Kuitenkin laatu ja tehokkuus voivat heikentyä, jos ammattilaisilta puuttuu tietoa ja taitoa kohdata maahanmuuttajia. Esimerkiksi, kun vieraskielinen käyttäytyy täysin eri lailla kuin kantaväestöön kuuluva tai jos maahanmuuttajan omasta kulttuurista ja suhtautumisesta palveluihin nousee esteitä palveluiden pääsyyn.
Oman kulttuurin arvot, normit ja käsitykset kuten valtaetäisyys, sukupuoliroolit ja aikakäsitys vaikuttavat asiointiin Sote-palveluissa. On olemassa yksilöllisiä ja yhteisöllisiä kulttuureita. Suurin osa maailman kulttuureista ovat yhteisöllisiä kulttuureita, ja perhe on tärkeä osa ihmisten elämää. Tämä näyttäytyy Sote-palveluissa joskus haasteena ja monet ammattilaiset miettivät, miten tätä asia kohdataan. Asiointiin sosiaali- ja terveydenalalla vaikuttavat myös, onko henkilö maskuliinisestä vai feminiinisestä kulttuurista lähtöisin, ja miten hän suhtautuu epävarmoihin tilanteisiin.
Tässä koulutuksessa käydään läpi tärkeimmät kulttuurierot, miten ne näyttäytyvät kohtaamistilanteissa vieraskielisten kanssa ja miten eri haasteita sen yhteydessä kohdataan. Aihetta käsitellään nojaten alankomaalaisen organisaatioantropologian ja kansainvälisen johtamisen emeritusprofessori (Maastrichtin yliopisto), sosiaalipsykologi, kulttuuritutkijan Geert Hofsteden kulttuuriulottuvuuksiin. Hänet tunnetaan uraauurtavasta tutkimuksestaan kulttuurienvälisistä ryhmistä ja organisaatioista.
Tässä esiteltyjä aiheita voidaan käsitellä hyvin myös laajemmin ihan omina teemoina.

 

” Yhteydet pelasi erinomaisesti ja kouluttaja oli erittäin selväsanainen. Kiitos!”

“Erinomainen ja asiantunteva. Käsitteli aihetta monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Sain paljon konkreettista tietoa, jota voin soveltaa työssäni. Kouluttajan oma tausta ja omat kokemukset syvensivät kokonaisuutta.
Lämmin kiitos Saynurille näistä päivistä.”

KIITOS PALAUTTEISTA!

Ota yhteyttä, kysy lisää ja tilaa koulutusta tästä aiheesta!