SUOMEN KIELEN TAITO ON MAAHANMUUTTAJAN AVAIN TASA-ARVOISEEN ASEMAAN 16.4.2020

MIELIPIDEKIRJOITUS Kaupunginvaltuutettu Pilvi Torsti ja terveyskeskuslääkäri Jonne Juntura ovat ehdottaneet Helsinkiin omia terveysasemia eri kieliryhmille. Maahanmuuttajana pidän sitä erittäin huonona ja jopa vahingollisena ideana. Ensisilmäyksellä omakielinen terveysasema kuulostaa inhimilliseltä ja loogiselta. On totta, että potilaan terveys voi vaarantua kieliongelmien vuoksi. Palvelut siirtyvät enenevissä määrin verkkoon, jossa asioiminen kielipulmien vuoksi voi olla mahdotonta. Kuitenkin ajattelen, että[…]