SUOMEN KIELEN TAITO ON MAAHANMUUTTAJAN AVAIN TASA-ARVOISEEN ASEMAAN 16.4.2020

MIELIPIDEKIRJOITUS

Kaupunginvaltuutettu Pilvi Torsti ja terveyskeskuslääkäri Jonne Juntura ovat ehdottaneet Helsinkiin omia terveysasemia eri kieliryhmille. Maahanmuuttajana pidän sitä erittäin huonona ja jopa vahingollisena ideana.

Ensisilmäyksellä omakielinen terveysasema kuulostaa inhimilliseltä ja loogiselta. On totta, että potilaan terveys voi vaarantua kieliongelmien vuoksi. Palvelut siirtyvät enenevissä määrin verkkoon, jossa asioiminen kielipulmien vuoksi voi olla mahdotonta. Kuitenkin ajattelen, että asia pitäisi ehdottomasti nähdä isommassa kaavassa.

Laissa puhutaan kaksisuuntaisesta kotoutumisesta. Siinä viranomainen huolehtii kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä ja maahanmuuttaja hankkii aktiivisesti yhteiskunnassa tarvittavat tiedot ja taidot, kuten kielitaidon. Suomen kielen oppiminen ja perehtyminen suomalaiseen terveyspalvelujärjestelmään ja –kulttuuriin edistää lisäksi yhtä tärkeimmistä tavoitteista kotoutumisen kannalta: tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta muiden väestöryhmien kanssa. Suomea hallitseva henkilö ei ole riippuvainen muista ihmisistä ja tahoista, jotka hoitavat häntä ja hänen asioitansa.

Omakielisten terveysasemien perustaminen on lyhytkatseista, koska terveydenhuollon sanaston hallinta ja sairaalakulttuurin tietämystä lisäävät merkittävästi potilaiden tyytyväisyyttä hoitoon ja helpottavat ammattilaisten työtä. Sitten hän pärjää kaikkialla Suomessa, ei vain Helsingissä.

Omakielisten terveysasemien perustaminen nostaisi lisäksi terveyspalveluiden kustannuksia ja vaarantaisi kantaväestön ja tänne muuttajien yhteiselämää rakentamalla muureja heidän välillensä.

Muutettuamme Suomeen tutustuin kielitaidottomana maahanmuuttajana ja neljän pienen lapsen äitinä suomalaiseen terveysjärjestelmään. Kieliopinnot olivat haastavia mutta vasta kielitaidon kautta on mahdollista integroitua Suomen yhteiskuntaan. Tarkoituksemme ei voi eikä saa olla, että rakennamme rinnakkaisyhteisöjä jokaiselle etniselle ryhmälle. Tätä kuitenkin aloite edistää.

Vain kielitaidon myötä maahan muuttaneesta voi tulla tasa-arvoinen osa tätä yhteiskuntaa. Tätä oikeutta häneltä ei saa mielestäni ottaa pois.

 

Saynur Soramies

Monikulttuurisen hoitotyön asiantuntija

Sairaanhoitaja Amk