24. helmikuun 2022

Konsulttipalveluja sote-alan organisaatioille

 

Hei! Uudet monikulttuurinen työpaikka – nettisivut ovat työn alla! Ota yhteyttä jos sinulla on kysymyksiä.

 

Konsulttipalveluja Sote-alan organisaatioille
Autan sote-alan organisaatioita sujuvoittamaan vieraasta maasta tulevien hoitajien integraatiota suomalaisiin työympäristöihin luomalla perehdytyssuunnitelman. Valmistan työyhteisöjä ottamaan vastaan ulkomaalaisia kollegoita muun muassa koulutuksien, työpajojen ja valmennuksien kautta.
Tarjoan uusia näkökulmia ja menetelmiä monikulttuuristen työympäristöjen kehittämiseen, jotta organisaation laatu, työhyvinvointi ja sitä kautta taloudellinen tehokkuus kasvavat. Räätälöin konsulttipalveluitani organisaation tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.
Potilasturvallisuus on keskeistä potilastyössä, mutta sen laatu voi kärsiä, jos työntekijälle työ- ja toimintatavat tai puhuttu kieli ovat vieraita. Sen vuoksi keskeisiä tavoitteita toiminnassani ovat maahanmuuttajataustaisten ammattilaisten kielitaidon parantaminen, työyhteisöön integroiminen, sekä työhön ja organisaatioon perehdyttäminen. Näin varmistetaan laadukas hoito, toiminnan sujuvuus ja avoin, sekä luottamuksellinen ilmapiiri työyhteisössä.

Autan ja ohjaan organisaatioita ja työyhteisöjä vastaanottamaan työntekijöitä eri kulttuuritaustoista. Ulkomaalaisten hoitajien liittäminen osaksi työympäristöä vaatii avoimuutta ja aktiivista tietojen välittämistä, koska ammatillisista, kulttuurisista ja kielellisistä eroavaisuuksista voi nousta haasteita potilastyössä ja työyhteisössä. Perehdytän organisaatioita ja työyhteisöjä kulttuuritietoisuuteen, jolla ehkäistään väärinkäsityksiä ja luodaan malleja konfliktien käsittelyyn. Organisaation ja työyhteisön edustajat ovat keskeisessä roolissa auttamaan uutta työntekijää oppimaan työpaikkakulttuuria ja sitoutumaan työhön ja työyhteisöön. Tämän vuoksi he tarvitsevat ohjausta maahan muuttaneiden kohtaamiseen ja työympäristöön integroitumiseen.

Minulla on omakohtaisia kokemuksia sekä työyhteisöön tulevan maahanmuuttajatyöntekijän, että vastaanottavan työyhteisön näkökulmasta. Tunnen toimialan haasteet ja mahdollisuudet. Vahvuuksiani on vankka monikulttuuristen työympäristöjen toiminnan tuntemus ja laaja-alainen ymmärrys niiden vaikutuksista työyhteisöihin ja hoitotyöhön. Tiedän toisaalta myös miltä tuntuu sopeutua vieraskielisenä ammattilaisena suomalaiseen työelämään. Pystyn tukemaan työympäristöjä kulttuurisen ymmärryksen syventämisessä.
Kehitin ja koordinoin Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (PSPH) maahanmuuttaja hoitajien toimintaa monta vuotta. Aloitin ja koordinoin PSHPssa monikulttuurisuuskoordinaattorin tehtävässä maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien toimintaa, jonka tavoite oli integroida heitä paremmin työelämään ja työyhteisöihin.
Olen Opin portailta työelämään-hankkeen ohjausryhmän jäsen. Hankkeen tavoite on tukea maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintoja ja siirtymää työelämään.

Konsulttipalvelun tavoitteet:
– turvata potilaiden/asiakkaiden korkealaatuista ja hyvää hoitoa
– helpottaa työskentelyä monikulttuurisissa tiimeissä välittämällä ymmärrystä toisten kulttuurista. Annan ammattilaisille konkreettisia työkaluja ulkomaalaisten hoitajien kohtaamiseen ja perehdyttämiseen.
– kehittää ja tukea monikulttuurisia työyhteisöjä
– ratkaista haasteita & löytää mahdollisuuksia
– edistää ulkomaalaisten hoitajien sopeutumista suomalaiseen työ-, hoito- ja sairaalakulttuuriin
– perehdyttää vieraasta maasta tulevia hoitajia suomalaiseen terveysjärjestelmään.
– tukea vieraskielisten työntekijöiden kielellistä osaamista ja ammattisanaston omaksumista
– tutustuttaa ulkomaalaisia hoitajia suomalaiseen kulttuuriin ja käytännön asioihin

 

SuPer-lehti (Suomen perushoitajien liitto)  on haastateltu minua työperäisestä maahanmuutosta. Tässä tapauksessa ulkomaalaisten hoitajien integroinnista työyhteisöön. SuPerin näköislehti on vapaasti luettavissa netissä, eli se ei ole maksumuurin takana.

https://www.superlehti.fi/wp-content/uploads/sites/13/2022/05/SuPer_5_2022.pdf

Haastattelu on sivussa 12.

Ota yhteyttä, kysy lisää ja tilaa koulutusta tästä aiheesta!