21. syyskuun 2021

Organisaatioiden johtajille ja sote-alan esimiehille

 

Hei! Uudet monikulttuurinen työpaikka – nettisivut ovat työn alla! Ota yhteyttä jos sinulla on kysymyksiä.

 

Tämä kurssi on tarkoitettu organisaatioiden johtajille ja sote-alan esimiehille

Yhteiskunnan monikulttuuristuminen haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ottamaan maahanmuuttajat tietoisesti huomioon palvelujen suunnittelussa ja tarjonnassa. Palveluntuottajilla on erilaisia velvollisuuksia ja tehtäviä, joiden kautta mahdollistetaan ja turvataan palveluja asiakkaille. Potilaan hyvä hoito perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. Hänellä on oikeus hyvään palveluun, sekä siihen liittyvään kohteluun ja tiedon saantiin. Samalla hänellä on oikeus tulla ymmärretyksi ja vaikuttaa hoidon suunnitteluun ja toteutukseen.

Monikulttuurisuuden kehittämiseen eivät riitä yksittäiset toiminnat tai hankkeet. Monikulttuurisuus on koko organisaatiota kattava toiminta ja vaatii organisaation vahvaa kannanottoa.
Tässä koulutuksessa käydään läpi erilaisia aihepiirejä, joiden kautta selittyy, miksi monikulttuurisuus on ehdottomasti otettava huomioon ja kehitettävä organisaatioissa. Kurssissa katsotaan sote-palveluiden velvollisuuksia ja tehtäviä monikulttuurisuuden näkökulmasta. Lisäksi mietitään monimuotoisuuden vaikutuksia organisaation toimintaan ja miten oikeudenmukaiset palvelut turvataan.
Monimuotoisuuden johtaminen ja tasavertaisten palveluiden tarjonta asettaa sote-alan toimijoille erilaisia vaatimuksia. Maahanmuuton mukana Suomeen rantautuvat erityiskysymykset kuten tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen ja kunniaväkivallan uhrien kohtaaminen. Ne odottavat organisaatioilta selkeitä linjauksia ja työkaluja. Monimuotoisuutta huomioon ottava toiminta osoittautuu avaimena asiakaslähtöiseen, tehokkaaseen ja kilpailukykyiseen organisaatioon.
Esimiehellä on iso rooli maahanmuuttajatyöntekijän sopeutumisessa työpaikkaan. Uusi vieraskielinen työntekijä tarvitsee esimiehen aktiivisuutta. Kurssilla mietitään, miten erilaisista kulttuureista lähtöisin olevia ammattilaisia voi tukea ja miten heidän taitojansa, tietoja ja kokemuksia voitaisiin hyödyntää organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Koulutuksessa käydään läpi, miten vieraskielisten ammattilaisten sopeutumista työhön ja työyhteisöön voidaan edistää. Sen lisäksi tutustutaan vieraskielisten ammattilaisten kulttuuritaustoihin ja erityispiirteisiin ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin työyhteisössä. Monet kulttuurierot voivat vaikuttaa tiedostomattomana toimintana työpaikalla ja tuoda haasteita työskentelyyn. Ne voivat liittyä esimerkiksi erilaiseen näkemykseen valtaetäisyyteen liittyvistä asioista.

 

” Erittäin tarpeellinen ja hyvä esitys oli Soramiehen esitys.”

KIITOS PALAUTTEESTA!

SuPer-lehti (Suomen perushoitajien liitto)  on haastateltu minua työperäisestä maahanmuutosta. Tässä tapauksessa ulkomaalaisten hoitajien integroinnista työyhteisöön. SuPerin näköislehti on vapaasti luettavissa netissä, eli se ei ole maksumuurin takana.

https://www.superlehti.fi/wp-content/uploads/sites/13/2022/05/SuPer_5_2022.pdf

Haastattelu on sivussa 12.

Ota yhteyttä, kysy lisää ja tilaa koulutusta tästä aiheesta!