KOULUTUSTARJONTA

Otetaan monikulttuurinen osaaminen käyttöön

MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN SOTE-ALALLA

Suomessa on korkealaatuisia sosiaali- ja terveyspalveluita ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Kuitenkin laatu ja tehokkuus voivat heikentyä, jos Lue lisää….

TERVEYS JA SAIRAUS ERI KULTTUUREISSA

Käsitykset, jotka ihmisellä on terveydestä ja sairaudesta vaikuttavat siihen, miten hän kokee terveytensä ja sairautensa sekä siihen, miten hän Lue lisää….

KOMMUNIKAATIO, VUOROVAIKUTUS JA TULKIN KÄYTTÖ SOTE-PALVELUISSA

Kommunikaatio ja vuorovaikutustaidot korostuvat, kun asiakkaana sosiaali- ja terveyspalveluissa on eri kieltä puhuva Lue lisää….

NEUVONTA, OHJAUS JA TIEDOTTAMINEN

Tutkimuksien mukaan maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä on iso ero terveyspalvelujen käytössä. Palvelujen käyttöön vaikuttavat erilaiset Lue lisää….

MONIKULTTUURINEN TYÖYHTEISÖ

Kohtaamme maahanmuuttajia enenevissä määrin myös työyhteisöissä. Sekä esimiehen että ammattilaisten tulee osata vastaanottaa maahaanmuuttajakollega Lue lisää….

MAAHANMUUTTAJA LABORATORION ASIAKKAANA

Bioanalyytikon työ eroaa monella tavalla kätilön tai sairaanhoitajan työstä. Normaalityöskentely on lyhytkestoista ja nopeatempoista. Asiakkaan kohtaaminen on Lue lisää….

MONIKULTTUURINEN HOITOTYÖ PÄIVYSTYKSESSÄ JA ENSIHOIDOSSA

Hoitoon kohdistuvat vaatimukset kasvavat silloin, kun ammattilainen kohtaa äkillisesti sairastuneen tai onnettomuuteen joutuneen maahanmuuttajan Lue lisää….

YHTEISÖLLISYYDEN VAIKUTUS LISÄÄNTYMIS- JA SEKSUAALITERVEYSASIOIHIN

Ehkäisy, seksuaalisuus, lapsettomuus ja sukupuolitaudit – näistä intiimeistä aiheista on monille maahanmuuttajille vaikea puhua. Lue lisää….

MAAHANMUUTTAJAn HYVÄ JA TURVALLINEN LÄÄKEHOITO

Oma kulttuuri ja uskonto vaikuttavat monesti siihen, miten potilas kokee ja ilmaisee kivun ja miten hän suhtautuu sen hoitamiseen lääkkeillä. Lue lisää….

MONIKULTTUURISUUS SAATTOHOIDOSSA-ERI KIELI, ERI TAVAT MUTTA SAMA KUOLEMA

Monissa kulttuureissa ei kerrota potilaalle että hän on kuolemansairas. Miten siis toimitaan Lue lisää….

Tietopaketti maahanmuuttajille

Tietopaketti maahanmuuttajille suomalaisesta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä ja sairaalakulttuurista. Lue lisää….

VALITSE OMA RÄÄTÄLÖITY AIHE MONIKULTTUURISUUTEEN LIITTYEN

Mitä asioita haluaisit kehittää työympäristössäsi? Mihin kysymyksiin ja haasteisiin haluaisit Lue lisää….

TERVETULOA SIVULLENI!

Koulutuksia, luentoja ja konsultointipalvelua monikulttuurisuudesta Sote-alalle

Olen Saynur Soramies, Turkissa, Saksassa ja Suomessa asunut sairaanhoitaja (Yamk).
Toimin monikulttuurisuuden asiantuntijana Sote-alalla ja pidän eripituisia ja sisältöisiä luentoja ja koulutuksia monikulttuuristen työympäristöjen johtamisesta ja maahanmuuttajien kohtaamisesta. Monikulttuurisuuskoordinaattorina vastasin Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (Pshp) monikulttuurisuuteen liittyvistä asioista vuosina 2016–2020. Olen kehittänyt Pshp:ssä monta monikulttuurisuuteen liittyvää toimintaa, joten minulla on siitä vankka ja pitkä kokemus. Olin muun muassa merkittävissä roolissa edistämässä ja kehittämässä maahanmuuttajien tutustuttamista suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään ja sairaalakulttuuriin.Sain keväällä 2021 Sote-alan kehittämisen ja johtamisen Yamk tutkinnon valmiiksi. Olin ensimmäinen henkilö, joka on kehittänyt Suomeen terveydenhuollossa toimivan monikulttuurisuuskoordinaattorin työnkuvan. Lisäksi suoritin ylempi Amk opintoja, joissa keskityn monikulttuuristuvien ja monimuotoistuvien työympäristöjen johtamiseen ja maahanmuuttajien kotouttamiseen ja kotoutumiseen liittyviin erityiskysymyksiin.
Maahanmuuttajat ovat kasvava ryhmä yhteiskunnassamme. Heidän kohtaaminen Sote-alalla asettaa uusia haasteita sekä organisaatioille että ammattilaisille. Kulttuurien erilaiset käsitykset, arvot ja normit vaativat kulttuurista osaamista ja taitoa toimia oikein. Tunnen suomalaisia Sote-palveluita sekä suomalaisten, että ulkomaalaisten silmin. Tavoitteeni on kehittää ihmisten taitoa kohdata vieraasta kulttuurista tulevaa. Luennot ovat käytännönläheisiä ja kuulijat saavat arvokkaita "työkaluja" käsiinsä, miten toimia eri tilanteissa.

Tulevaisuuden eväisiin kuuluu ehdottomasti monikulttuuriset taidot.

MONIKULTTUURISTEN TYÖYMPÄRISTÖJEN JOHTAMINEN ja kehittäminen

Sote-alan organisaatioille ja päättäjille
Uploaded image

organisaatioiden johtajille ja sote-alan esimiehille

Yhteiskunnan monikulttuuristuminen haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot
Lue lisää
Yhteiskunnan monikulttuuristuminen haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ottamaan maahanmuuttajat tietoisesti huomioon palvelujen suunnittelussa ja tarjonnassa.
Uploaded image

Konsulttipalveluja Sote-alan organisaatioille

Autan sote-alan organisaatioita sujuvoittamaan vieraasta maasta tulevien hoitajien integraatiota
Lue lisää
Autan sote-alan organisaatioita sujuvoittamaan vieraasta maasta tulevien hoitajien integraatiota suomalaisiin työympäristöihin

Julkaistuja mielipidekirjoituksiani

Ajatuksiani monikulttuurisuudesta

SUOMEN KIELEN TAITO ON MAAHANMUUTTAJAN AVAIN TASA-ARVOISEEN ASEMAAN 16.4.2020

Read full article

Kansalaiset auttavat maahanmuuttajan kotoutumisessa 6.12.2018

Read full article

Turvapaikka kaikille? 25.9.15

Read full article

Tapanilan joukkoraiskauksen tuomiosta 23.6.15

Read full article

Ajatuksiani rasismin vastaisesta viikosta 24.3.15

Read full article