KOULUTUSTARJONTA

Otetaan monikulttuurinen osaaminen käyttöön

MAAHANMUUTTAJA-POTILAAN KOHTAAMINEN

Tässä koulutuksessa käydään läpi tärkeimmät aiheet, jotka koskevat maahanmuuttaja-potilaan kohtaamista terveydenhuollossa kuten Lue lisää….

TERVEYS JA SAIRAUS LÄHI-IDÄN KULTTUUREISSA

Käsitteet jotka meillä on terveydestä ja sairaudesta vaikuttavat siihen, miten me koemme terveytemme ja sairautemme sekä siihen Lue lisää….

TULKIN KÄYTTÖ TERVEYDENHUOLLOSSA

Tulkin kanssa työskenteleminen helpottaa hoitohenkilökunnan ja potilaan vuorovaikutusta sekä turvaa oikean tiedon välittämisen Lue lisää….

NEUVONTA, OHJAUS JA TIEDOTTAMINEN

Suomen terveysjärjestelmä on monille maahanmuuttajille täysin vieras asia – vaikka he puhuisivat jo hyvin suomen kieltä Lue lisää….

MAAHANMUUTTAJA KOLLEGANA

Kohtaamme maahanmuuttajia aina enemmän myös kolleegana. Käymme tässä koulutuksessa läpi, miten integroimme Lue lisää….

MAAHANMUUTTAJA LABORATORION ASIAKKAANA

Tässä koulutuksessa käydään läpi eri kulttuurista tulevan laboratorio asiakkaan kohtaamiseen liittyviä seikkoja. Tavoite on Lue lisää….

MONIKULTTUURINEN HOITOTYÖ PÄIVYSTYKSESSÄ

Hoitoon kohdistuvat vaatimukset kasvavat silloin, kun äkillisesti sairastunut tai onnettomuuteen joutunut maahanmuuttaja hakeutuu Lue lisää….

PERHEEN JA YHTEISÖN VAIKUTUS LISÄÄNTYMIS- JA SEKSUAALITERVEYSASIOIHIN LÄHI-IDÄN KULTTUUREISSA

Ehkäisy, lasten määrä perheessä, lapsettomuus ja sukupuolitaudit – näistä intiimeistä aiheista Lue lisää….

MAAHANMUUTTAJA-POTILAAN HYVÄ JA TURVALLINEN LÄÄKEHOITO

Maahanmuuttajien lääkehoidossa on tärkeitä näkökulmia joita on otettava huomioon. Oma kulttuuri Lue lisää….

KUOLEMA JA KUOLEVAAN SUHTAUTUMINEN LÄHI-IDÄN KULTTUUREISSA

Monissa islamilaisissa maissa ei kerrota potilaalle että hän on kuolemansairas. Miten toimitaan Lue lisää….

Tietopaketti suomalaisesta terveysjärjestelmästä

Tavoite on tarjota maahanmuuttajille tietoa terveyspalveluista jo ENNEN kun he ovat tekemisissä suomalaisen sairaalan ja terveyspalvelujen kanssaLue lisää….

VALITSE OMA RÄÄTÄLÖITY AIHE MONIKULTTUURISEEN HOITOON LIITTYEN

Mitkä aiheet askarruttavat sinun työympäristössäsi? Mihin kysymyksiin ja ongelmiin haluaisit Lue lisää….

TERVETULOA SIVULLENI!

Koulutusta, luentoja ja konsultointipalvelua monikulttuurisuudesta terveydenhuoltoalalle

Olen Saynur Soramies, Turkissa, Saksassa ja Suomessa asunut sairaanhoitaja.
Erikoistuin 2015 keväällä monikulttuuriseen hoitotyöhön ja toimin luennoitsijana, konsulttina ja tulkkina terveydenhuollon henkilökunnalle.
Suomeen tulee enenevässä määrin maahanmuuttajia. Heidän kohtaaminen hoitotyössä asettaa uusi haasteita sekä hoitolaitoksille että hoitohenkilökunnalle. Muun muassa kulttuurien erilaiset terveys- ja sairauskäsitykset vaativat hoitajan kulttuurista osaamista ja taitoa toimia vuorovaikutustilanteissa oikein ja erilaisuutta huomioon ottaen. Tunnen suomalaisen terveydenhuollon sekä suomalaisten, että ulkomaalaisten silmin. Tavoitteeni on kehittää henkilökunnan taitoa kohdata vieraasta kulttuurista tulevaa. Luennot ovat käytännönläheisiä ja kuulijat saavat arvokkaita "työkaluja" käsiinsä, miten toimia eri tilanteissa.
Tulevaisuuden eväisiin kuuluu ehdottomasti hoitohenkilökunnan monikulttuuriset taidot kohdata maahanmuuttaja-potilaita.

Konsulttipalvelu:
Potilaan hyvä hoito perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. Hänellä on oikeus hyvään terveydenhoitoon, sekä siihen liittyvään kohteluun ja tiedon saantiin. Samalla hänellä on oikeus tulla ymmärretyksi ja vaikuttaa hoidon suunnitteluun ja toteutukseen.
Autan hoitolaitoksia kehittämään uusia toimintamalleja, jotta palvelu tavoittaisi entistä paremmin toisesta kulttuurista tulevia asiakkaita. Tarjoan uusia näkökulmia ja menetelmiä monikulttuurisuuden haasteiden ratkaisemiseksi.

Terveydenhuollon asioimistulkkaus

Onnistunut hoito edellyttää onnistuneen kommunikaation
Uploaded image

SUOMI – SAKSA – SUOMI

Asioimistulkkaus vähentää
Lue lisää
Asioimistulkkaus vähentää kielitaidottoman potilaan riskiä jäädä ilman terveydenhoitoa. Asioimistulkin käyttö mahdollistaa hoitohenkilökunnalle hoitotyöhön keskittymistä, vähentää virhetulkintoja ja hoitoon liittyviä ongelmia ja mahdollistaa laadukkaan keskustelun diagnoosista hoitoon.
Uploaded image

Suomi – Turkki – Suomi

Asioimistulkkaus vähentää
Lue lisää
Asioimistulkkaus vähentää kielitaidottoman potilaan riskiä jäädä ilman terveydenhoitoa. Asioimistulkin käyttö mahdollistaa hoitohenkilökunnalle hoitotyöhön keskittymistä, vähentää virhetulkintoja ja hoitoon liittyviä ongelmia ja mahdollistaa laadukkaan keskustelun diagnoosista hoitoon.

Julkaistuja mielipidekirjoituksiani

Ajatuksiani monikulttuurisuudesta

SUOMEN KIELEN TAITO ON MAAHANMUUTTAJAN AVAIN TASA-ARVOISEEN ASEMAAN 16.4.2020

Read full article

Kansalaiset auttavat maahanmuuttajan kotoutumisessa 6.12.2018

Read full article

Turvapaikka kaikille? 25.9.15

Read full article

Tapanilan joukkoraiskauksen tuomiosta 23.6.15

Read full article

Ajatuksiani rasismin vastaisesta viikosta 24.3.15

Read full article